Nagrade!

Došlo je vrijeme da se gold iz kase i potroši! Podjelit će se nekoliko vrsta nagrada, po zaslugama ali i onima kojima je najpotrebnije! Pravila su slijedeća…  [SP_SQ]

 

 

 

 

 

Kasa nije velika ali je dostupna svim članovima klana. S obzirom da nije jedini izvor prihoda, molimo članove koji imaju manju potrebu za nagradama da sljedeće odbiju. Uz kasu nagrade se financiraju i donacijama članova klana, koje možete donirati jednim klikom. Djeli se nekoliko vrsta nagrada, na primjer za grindanje potrebnih tenkova u SH/CW , količinu skupljenih kockica u SH/ADVANCE. Nagrade su definirane zaslugom i važnosti tenka (odrđenih tenkova nedostaje više). Ako ima nekih nejasnoća obratite nam se na forum-u

VRSTE NAGRADA

– Novi tenk potreban za SH/CW/ADVANCE (250-500g)

– Izvanredan prinos kockica u 28 dana (gold ili premium dani)

– Posebne zasluge i zalaganje za klan (gold, premium, tenk)

 

TENKOVI ZA SH/ADVANCE

 

POSEBNE ZASLUGE

– Javite se vodstvu klana ako se interesirani doprinosit klanu na određeni način!

Leave a reply